آزمایشگاه

شركت تولیدی لوله و اتصالات پلی اتیلن ساقه طلایی خراسان شمالی مجهز به آزمایشگاه همكار در سطح استان می باشد, علاوه بر این استاندارد مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC17025 را دریافت نموده است و با استفاده از كاركنانی مجرب وتجهیزات مدرن در خصوص انجام انواع تست ها بر روی لوله های پلی اتیلن ارائه خدمات می نماید

تعدادی از آزمونهای لوله پلی اتیلن قابل انجام در شرکت پلی اتیلن ساقه طلایی اسفراین به شرح زیر میباشد :


 • کنترل ظاهری
 • کنترل ابعادی لوله
 • رنگ و بو
 • نشانه گذاری
 • آزمون شاخص جریان مذاب( MFR )
 • آزمون دانسیته
 • آزمون پخش و توزیع دوده
 • آزمون پایداری حرارتی (OIT )
 • آزمون درصد ازدیاد طول ( کشش )
 • آزمون هیدرو استاتیک
 • آزمون ترکیدگیburste
 • آزمون تعیین درصد دوده
 • آزمون بازگشت حرارتی