نوار تیپ

ویژگی ها نوار تیپ :
ضخامت نوار تیپ 175 تا 200 میکرون
فاصله قطره چکان : از 20 الی 30 سانتی متر
طول کلاف : 1000 متر (متراز کلاف طبق سفارس قابل تغییر است )
توزیع چند نقطه ای آب برای فواصل 20 و 30 سانتیمتری بغل دوخت 
ضمانت نامه نوارتیپ • به مدت یک فصل زراعی • این ضمانت نامه شامل موارد زیر می باشد : • *طول رول • *ترکیدگی در محدوده فشار مشخص شده • باز شدن از محل دوخت • استفاده از فیلتر برای جلوگیری از گرفتگی قطره چکان ها الزامی می باشد

سایز لوله مواد لوله فشار لوله نوع لوله توضیحات
30 پلی اتیلن 1-0.6 بار نوار قطره ای
20 پلی اتیلن 01-0.6بار نوار قطره ای