لوله های پلی اتیلن نرم (آبیاری قطره ای)

این لوله ها با مواد از گرید PE80از سلیز 20 الی 500 میلیمتر با فشار های کاری 3.2 الی 25 اتمسفرحهت مصارف آبرسانی – آبیاری تحت فشار و فاضلابی طبق استاندارد 2-14427 و DIN8074 تولید می شوند. این لوله ها از سایز 16 الی 110 میلیمتر بصورت رول یا شاخه ای تولید میگردد . از سایز 125 تا 500 میلیمتر بصورت شاخه ای تولید می شود.

# لوله پلی اتلین

# ساقه طلایی

#لوله

#تحت فشار

#لوله

سایز لوله مواد لوله فشار لوله نوع لوله توضیحات
20 PE40 8 آبیاری جانبی
20 PE40 5 آبیاری جانبی
20 PE40 6 آبیاری جانبی
20 PE40 4 آبیاری جانبی
20 PE40 3.2 آبیاری جانبی
16 PE32 6 آبیاری جانبی
16 PE32 5 آبیاری جانبی
16 PE32 4 آبیاری جانبی
16 PE32 3.2 آبیاری جانبی
16 PE40 8 آبیاری جانبی
16 pe40 6 آبیاری جانبی
16 PE40 5 آبیاری جانبی
16 PE40 4 آبیاری جانبی
12 LDPE 2.5 آبیاری جانبی