متن صفحه اصلی

  1. تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلن حهت مصارف آبرسانی – آبیاری تحت فشار و فاضلابی 
    تولید کننده لوله های پلی اتیلن آبیاری قطره ای 
    تولید کننده نوار آبیاری تیپ 
    دارای استاندارد ملی 2-14427و7607و6775
  •                        05837217701-5                                                  09153843651  مدیر فروش