گرفتن گرید A از مکانیزاسیون کشاورزی

گرفتن گرید A از مکانیزاسیون کشاورزی
منبع خبر: انجمن لوله وواتصالات پلی اتیلن
شرکت تعاونی تولیدی اسفراین با داشتن 50 پرسنل  و مهندسین متخصص ، 8 خط تولیدی از سایز16 الی 500 میلیمتر ،لوله های آبیاری جانبی و نوار آبیاری قطره ای تیپ  و داشتن کلیه تجهیزات روز  از جمله گراویتریک برای 5 خط تولیدی و داشتن آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد  موفق به اخد گرید A  در سال 1396 از مکانیزاسیون کشاورزی و انجمن پلی اتیلن شد.
این افتخاری بزرگ برای این شرکت می باشد 
1397/06/13